Supervisioon on tööküsimustega seotud nõustamis- ja tagasisideprotsess. Tavaliselt kohtutakse kord kuus, nelja kuni kuue kuu jooksul. Sobiv nii üksikisikule kui meeskonnale.
Supervisiooni peamiseks eesmärgiks on tööjõu hoidmine ja professionaalne areng. Üks põhilisi väljundeid on mõtlemisviisi muutus – inimesed õpivad oma tööle ja sealsetele suhetele vaatama teisiti, kui seda seni tegid. Supervisioon võimaldab lahendusi rätsepatööna  läbipõlemise ärahoidmiseks ja töörõõmu hoidmiseks. 

Superviisor Küllike Oja

Enamlevinud teemad:

Supervisioonis saame tegeleda teemadega kolmel eri tasandil:

Supervisioon = (õppimine + nõustamine) x koostöö/ühine aegruum  

Supervisiooniprotsessi juhib superviisor, rahvusvahelisele (ANSE) ja rahvuslikule (ESCÜ) standardile vastava väljaõppe läbinud professionaal, kes lähtub oma tegevuses ESCÜ eetika juhistest. Superviisor on sõltumatu arengupartner inimestega töötavatele spetsialistile, meeskonnale või organisatsioonile. Loe lisaks www.supervisioon.ee 

Kui sa kahtled, kas supervisioon on Sinu jaoks, testi ennast, vastates alljärgnevatele väidetele:

Soovin . . .

(Saad märkida mitu, hoides all ctrl-klahvi)