Küllike Oja –

kutse ja kutsumusega superviisor, coach ja karjäärinõustaja

Küllike Oja –

kutse ja kutsumusega superviisor, coach ja karjäärinõustaja

Usun, et igas inimeses on potentsiaali leida oma elu mount everest ning kasvab see, millele tähelepanu pöörame. Minu kutsumus on olla eneseavastamise ja arenguretkede giidiks, mõttepartneriks ja vankumatuks nügijaks. Kasutan erinevaid loovmeetodeid, süsteemset ja lahenduskesksest lähenemist, kuid peamiseks pean siiski omavahelist suhet ja dialoogi ning inimese terviklikkust. 
Töö inimestega on see, mida armastan, mille nimel ise tööd teen, mis inspireerib. Tugeva vundamendi selleks ladusin õppides Professionaalse Psühholoogia Erakoolis ja International Supervision and Coaching Institutes. Olen kaitsnud magistrikraadi andragoogikas Tallinna Ülikoolis ning lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Elukestev õppimine on minu elu lahutamatuks osaks.
Aastatel 2005–2021 töötasin Eesti Töötukassas karjäärinõustajana ja karjäärikeskuse juhina. Suures organisatsioonis töötamine on olnud kuldaväärt klienditöö ja enesearengu kogemus. See on võimaldanud läbida erinevaid nõustamis- ja juhtimisalaseid täiendkoolitusi, sh karjäärinõustaja baasõppe, juhtide arenguprogrammi, olla mentee ja mentor, supervisii ja koolitaja.
Varasemad kogemused arvude ja andmetega rahvusvahelises ja kodumaistes erasektori ettevõtetes. Olles ise karjääripööraja, tean, kui oluline on muudatuste keerises usaldusväärne kaasamõtleja. Olen Eesti Töötukassa arengutreeningu partner. Minuga võib julgelt ühendust võtta ka siis,  kui oled oma  koolituskaardi ressursse juba kasutanud. Lahenduse leiab alati.  

Supervisioon

Supervisioon on tööküsimustega seotud nõustamisprotsess, mida võimaldavad hoolivad tööandjad oma inimestele.

Coaching / Arengutreening

Coaching ehk arengutreening on koostöö eesmärkide saavutamiseks, oskuste ja harjumuste omandamiseks. Eesti Töötukassa arengutreeningu teenuse koostööpartner.

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamisel saad selgust tööelu või õpingutega seotud valikute tegemisel. Organisatsioonisisene karjäärinõustamine toetab töötajate karjäärijuhtimist.