Arenguretkede giid

„Enamasti ei ole nii, et inimesed lihtsalt jalutavad ringi ja leiavad end äkitselt Mount Everesti tipust”​

/

Zig Ziglar

Küllike Oja –

kutse ja kutsumusega superviisor, coach ja karjäärinõustaja

Küllike Oja –

kutse ja kutsumusega superviisor, coach ja karjäärinõustaja

Usun, et igas inimeses on potentsiaali leida oma elu mount everest ning kasvab see, millele tähelepanu pöörame. Minu kutsumus on olla eneseavastamis- ja arenguretkede giidiks, mõttepartneriks ja vankumatuks nügijaks. Kasutan erinevaid loovmeetodeid, süsteemset ja lahenduskesksest lähenemist, kuid peamiseks pean siiski omavahelist suhet ja dialoogi ning inimese terviklikkust. 
Töö inimestega on see, mida armastan, mille nimel ise tööd teen, mis inspireerib. Tugeva vundamendi selleks ladusin õppides Professionaalse Psühholoogia Erakoolis ja International Supervision and Coaching Institutes. Olen kaitsnud magistrikraadi andragoogikas Tallinna Ülikoolis ning lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Elukestev õppimine on minu elu lahutamatuks osaks.
Aastatel 2005–2021 töötasin Eesti Töötukassas karjäärinõustajana ja karjäärikeskuse juhina. Suures organisatsioonis töötamine on olnud kuldaväärt klienditöö ja enesearengu kogemus. See on võimaldanud läbida erinevaid nõustamis- ja juhtimisalaseid täiendkoolitusi, sh karjäärinõustaja baasõppe, juhtide arenguprogrammi, olla mentee ja mentor, supervisii ja koolitaja.
Varasemad kogemused arvude ja andmetega rahvusvahelises ja kodumaistes erasektori ettevõtetes. Olles ise karjääripööraja, tean, kui oluline on muudatuste keerises usaldusväärne kaasamõtleja.

Supervisioon

Supervisioon on tööküsimustega seotud nõustamis- ja tagasisideprotsess, mida võimaldavad hoolivad tööandjad oma inimestele

Coaching / Arengutreening

Coaching ehk arengutreening on koostöö eesmärkide saavutamiseks, oskuste ja harjumuste omandamiseks

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine on protsess, mis aitab tööelu või õpingutega seotud valikute tegemisel