Karjäärinõustamine on protsess, mis aitab tööelu või õpingutega seotud valikute tegemisel. Olgu see siis huvipakkuva tegevusvaldkonna välja selgitamine, valitud suuna sobivuse hindamine, isiklike ressursside ja arenguvajaduste teadvustamine.

Karjäärinõustamise käigus selginevad karjääriperspektiivid, leitakse alternatiivseid tegutsemisvariante, kasvab enesekindlus ning teadlikkus arendusmeetoditest. Karjäärinõustamine on kõige tõhusam rahuldustpakkuva elustiili leidmiseks. Üks oluline osa karjäärinõustamisest on edukas tööle kandideerimine ja töövestluseks ettevalmistumine.
Karjäärinõustaja on kutsetunnistusega professionaal, kes toetab sõltumatult klienti tema karjääriga ehk töö või õpingutega seotud otsuste tegemisel ja elluviimisel.